DESTRATIFIKACE

snížení energetických ztrát způsobených vysokými stropy


Destratifikační ventilátory Airius dokážou díky funkci patentovaného statoru a tvaru výstupu distribuovat velký objem vzduchu i přes malou rychlost, a to při minimálním příkonu. Výstup vzduchu je laminární bez turbulencí a nevytváří proto žádný průvan. Široká řada produktů pro různé aplikace a výšky zavěšení se tak dokáže přizpůsobit všem prostorům.

Chci vědět víc

Co to je a jak funguje?

Stratifikace ovlivňuje všechny budovy a vede k dramatické nerovnováze teplot od podlahy ke stropu. Tento rozdíl nastává, když horký vzduch stoupá ke stropu nebo ke střeše, protože je lehčí než okolní chladný vzduch. Naopak chladný vzduch padá na podlahu, protože je těžší a hustší.


Hlavním negativním důsledkem tepelné stratifikace jsou systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), které dodávají nadměrné množství tepla, které vystoupá až ke stropu (0,5 °C-2 °C na metr v průměru), aby se udržela nastavená teplota na úrovni podlahy. Naopak těžší ochlazovaný vzduch, který je obtížnější distribuovat, a zachytává se klesáním do nízkých bodů v budově nebo zachycením v obtížném cirkulačním prostoru. Pokud tedy vaše společnost topí nebo chladí své budovy, tato teplotní nerovnováha vede k tomu, že vaše společnost plýtvá značnými částkami díky zbytečně vyššímu výkonu a ztrátám energie a má negativní dopad na vaši uhlíkovou stopu.

Vypočtěte si své úspory

Tento formulář slouží k výpočtu předpokládaných úspor energie na základě výšky stropu a rozdílu teploty. Zvolte vhodné hodnoty v následujícím formuláři a stiskněte tlačítko pro výpočet.

AIRIUS destratifikační ventilátory

Instalují se ve výšce stropu a v pomalu se pohybujícím sloupci posílají vzduch dolů na podlahu. Když tento vzduch dosáhne podlahy, pokračuje v 360 ° dále přes podlahu, dokud nenarazí na svislou plochu a poté se zvedne.


Jak tento vzduch stoupá, vznáší se zpět a následně putuje do sestupného sloupu, který vytváří miliony malých vírů, díky nimž se vzduch pohybuje stejnou rychlostí v celém interiéru a vytvoří se rovnováha teploty. Tohoto procesu je dosaženo použitím minimálního pohybu vzduchu, tichého provozu a minimálních požadavků na výkon. Úspory na vytápění se obvykle pohybují mezi 20-50 % i když byly zaznamenány vyšší úspory až 70% při výšce stropu 25 m.


  • Pro: : 20 – 50% úspora energie, teplotní rozdíl 0°C-2°C, nízká spotřeba energie 12 W, tichý provoz, lehké, malé a nerušící, podporuje správnou distribuci, snadná instalace, testováno BSRIA, kompletní destratifikace objektu.

Kontaktní formulář

Ostatní možné úspory destratifikace

Listové nebo lopatkové ventilátory

Nejlevnější varianta, funguje jako „stlačování“ vzduchu. Není však organizovaná a proud vzduchu se rozptýlí dříve než dosáhne podlahy.

Nástěnné ventilátory

Jsou instalovány na zdi a pod úhlem nahoru. Vzduch proudí vysokou rychlostí nahoru a tlačí teplý vzduch shromážděný u stropu na poudlahovou úroveň, která vyžaduje vysokou úroveň energie. Tento typ ventilátoru je omezen na průmyslové budovy, kde hluk a nadměrný průtok vzduchu nejsou problémem.

Podstropní destrifikační ventilátory

Jednotky zavěšené pod stropem distribuují vzduch vysokou rychlostí přímo k podlaze. Tím se tvoří problémy, protože se mohou zvedat a cirkulovat prachové částice. Mají také vysokou spotřebu energie a nejsou ideální do prostředí, kde není vhodná vysoká hlučnost.

Vzduchotechnické podstropní ventilátory:

Instalace ve výšce stropu. Vzduch proudí k podlaze prostřednictvím řady výstupů. Vysoká rychlost vzduchu je potřebná k překonání tření uvnitř potrubí. Jakmile je proud vzduchu distribuován k podlahové úrovni, má to za následek (pouze) lokální destratifikaci v blízkosti prašných výstupů, protože proud vzduchu není uspořádán tak aby cirkuloval a místo toho okamžitě stoupá zpět ke stropu. Instalace potrubí je také nákladná a časově náročná, což způsobuje delší narušení běžného provozu budovy.

kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o zhotovení návrhu nás můžete kontaktovat.


Bezpečený vzduch s.r.o.
Přívozní 1054/2
170 00 Praha 7


obchod@bezpecnyvzduch.cz +420 602 312 175